Onze website maakt gebruik van cookies.

Spelregels 2019

Algemeen

1. Het Keuris Concours wordt georganiseerd door Scholen in de Kunst i.s.m. MatchingArts.
Scholen in de Kunst is artistiek en organisatorisch verantwoordelijk voor het kamermuziekconcours. In 2020 zal het Keuris Componisten Concours weer plaatsvinden, georganiseerd door MatchingArts.

2. De concoursleiding bestaat uit Daphne Balvers, Reinier Bavinck en Caroline Tuijtel.

3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de concoursleiding.
    
4. Deelname staat open voor instrumentale en vocale ensembles die zich bezighouden met kamermuziekrepertoire. Een ensemble bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 musici, zonder dirigent. Deelname is uitsluitend bedoeld voor amateurmuzikanten en aankomende professionals. Er mogen geen professionele musici meespelen in een ensemble.

5. Deelname is mogelijk in 4 categorieën:

Categorie A: Ensembles met een gemiddelde leeftijd van max. 14 jaar op 1 april 2019
Categorie B: Ensembles met een gemiddelde leeftijd van max. 21 jaar op 1 april 2019
Categorie C: Ensembles met een gemiddelde leeftijd vanaf 21 jaar op 1 april 2019
Categorie D: Aankomende professionals (conservatoriumstudenten)

6. Deelnemers verklaren zich akkoord met de spelregels van het concours.

7. Een optreden mag maximaal 15 minuten duren. Er zijn geen verplichte werken. Bij voorkeur meerdere werken of delen hiervan uit verschillende stijlen of stijlperiodes. Voor de categorieën A, B en C geldt dat een werk van een Nederlandse componist zeer op prijs wordt gesteld. Voor deelnemers in categorie D is een werk van een Nederlandse componist verplicht.

8. Volledig ingevulde inschrijfformulieren dienen voor 31 december 2018 binnen te zijn. Inschrijven kan via een online inschrijfformulier Inschrijven Tristan Keuris Concours 2019.

9. Bij inschrijving moet het te spelen repertoire worden vermeld. Na sluitingsdatum van de inschrijving is het niet meer mogelijk om het programma te wijzigen, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor wordt verleend door de concoursleiding.

10. Een inschrijving is definitief als het inschrijfgeld à € 20,- per persoon is voldaan (uiterlijk 31 december 2018), op rekeningnummer NL07INGB0652913296 van Scholen in de Kunst, onder vermelding van: Tristan Keuris Kamermuziek Concours 2019. Dit bedrag is per ensemble verschillend, afhankelijk van het aantal musici. Het inschrijfgeld dient als totaalbedrag o.v.v. ensemblenaam te worden overgemaakt.

11. Het concours kent een voorronde op 16 februari 2019 overdag, een masterclass op 16 maart 2019 overdag in het Eemhuis in Amersfoort en een finale, in concertvorm op 6 april 2019 ’s avonds in het ICOON-theater in Amersfoort. Deelnemers dienen op alle data beschikbaar te zijn.

12. Alle rondes van het concours zijn openbaar.

13. Direct na afloop van de voorrondes worden de finalisten door de jury bekend gemaakt. De finalisten nemen deel aan de masterclass op 16 maart. Alle deelnemers zijn van harte welkom als luisteraar bij de masterclassdag.

14. De volgorde van de optredens tijdens de finale wordt bepaald door de concoursleiding.

Prijzen

15. Er zijn verschillende prijzen te winnen voor de afzonderlijk categorieën, waaronder een hoofdprijs per categorie. Deze prijzen variëren van podiumcadeaukaarten, optredens in concertseries en op aansprekende podia, deelname aan kamermuziekfestivals, lessen van een professionele coach en abonnementen op kamermuziekseries. Ook zal er een prijs zijn voor de mooiste vertolking van een Nederlands werk.

Opname en uitzendingen

16. Het Tristan Keuris Kamermuziek Concours behoudt zich het recht voor om tijdens de voorrondes, masterclasses en finale beeld- en geluidopnamen te maken en deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Hiervoor wordt geen vergoeding betaald. Er mogen geen opnames door derden worden gemaakt voor publiciteitsdoeleinden.

Tristan Keuris Kamermuziek Concours t.a.v. Daphne Balvers, daphnebalvers@scholenindekunst.nl,  Postbus 1200 3800 BE Amersfoort www.keurisconcours.nl

Spelregels gelezen?

Spelregels gelezen? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier. Je wordt doorverwezen naar Google Docs.

 

Inschrijfformulier